Fleksibilitet og velfærd i stalden

En af dansk landbrugs helt store styrker er det konstante fokus på ny teknik og hvordan teknikken bedst kan udnyttes for at sikre en endnu mere rationel produktion.

Det gælder i svinebedrifter, hvor det ofte er små marginaler, der afgør det økonomiske resultat, og det gælder i kostalden, hvor køernes ydelse hænger sammen med både fodring og trivsel.

Derfor er det vigtigt at vælge de rigtige samarbejdspartnere, når den nye teknik skal udnyttes optimalt, hvad enten det drejer sig om modernisering af eksisterende bygninger og anlæg eller der er tale om helt nye faciliteter som på Langagergård i Testrup

.

Løsdriftstald med god plads

Her har gårdejer Mogens Jensen bygget en lys og luftig løsdriftsstald på 1050 kvadratmeter med 80 sengebåse og en Lely Astronaut malkerobot med kapacitet til 70 årskøer.

- Stalden opfylder alle de nye lovkrav, der gælder fra 2022 med hensyn til plads og sengebåsenes størrelse. Jeg bruger sand i sengebåsene af hensyn til velfærden og jeg kan faktisk se, at ydelsen er for opadgående, siden vi tog den nye stald i brug, fortæller Mogens Jensen.

Stalden er opdelt i tre afdelinger, så malkekøer, kælvekvier og goldkøer kan holdes hver for sig.

 

Ro og fleksibilitet i stalden

- Malkerobotten har vi placeret midt i stalden. Det giver god plads og ro, når køerne går til og fra robotten, siger Mogens Jensen.

Fodringen sker en gang om dagen fra den brede fodergang i den ene side af stalden.

- Jeg bruger mixervogn og læsser af én gang i døgnet. Det er meget mere fleksibelt end tidligere i den gamle bindestald, og det er ikke nær så fysisk hårdt, forklarer Mogens Jensen.

Byggeriet blev gennemført med byggefirmaet Kristian Hansen, Aalestrup, som hovedentreprenør. El-entreprisen har Aalestrup El-Service taget sig af.

- Jeg har haft en rigtig positiv oplevelse med Aalestrup El-Service. Overmontør Bjarne Olesen har haft ansvaret for arbejdet, og han har hele vejen spurgt ind til mine ønsker, inden tingene blev lavet, fortæller Mogens Jensen.

 

Fremtidssikret installation

Den nye stald er placeret i forlængelse af den gamle, så de åbne sider vender mod øst og vest. Mogens Jensen håber, at det vil give tilstrækkeligt med luft, så han kan undgå at installere mekanisk ventilation for at holde temperaturen nede om sommeren.

- Men Bjarne Olesen og jeg var alligevel enige om, at kablerne til ventilatorerne skulle trækkes, inden vi lukkede den indvendige loftsbeklædning. Så det vil være en smal sag at sætte ventilatorerne op engang i fremtiden, hvis de bliver nødvendige.

AALESTRUP EL-SERVICE STÅR BAG ELINSTALLATIONEN I DEN NYE STALD PÅ LANGAGERGÅRD

Lely malkerobotten er placeret midt i stalden. Det giver mere ro, når køerne går til og fra.

Hver enkelt gruppe er udrustet med automatsikringer og individuelt mærket.

Mogens Jensens nye løsdriftsstald på Langagergård i Testrup er bygget i forlængelse af den gamle bindestald. Der er 80 store sengebåse, malkerobot og tre afdelinger til malkekøer, kælvekvier og goldkøer.

Hjemmesiden er en del af Simested El-Service ApS

Ørnbjergvej 4, 9610 Nørager. Telefon hele døgnet: 9854 8115. Mail: info@simestedel.dk. CVR: 28118562